JBH’s historie…

Efter mere end 25 år i branchen for salg af værktøj, værktøjsmaskiner og tilbehør til den danske metalindustri besluttede Jørn Herringe at prøve kræfter på egen hånd og etablerede d. 5/2-1988 Jørn B. Herringe Værktøj & Værktøjsmaskiner ApS med opstart fra egen bopæl i Greve.

Firmaet voksede sig hurtigt ud af de hjemlige rammer og flyttede til et lejemål i et industrikvarter ligeledes i Greve. Herfra kom der med tiden især fokus på den spæde opstart og udbredelse af skærende værktøjer (fræsere og bor) i det nye materiale – hårdmetal, der langsom vandt indpas i den danske industri. I 1998 fik Jørn B. Herringe Værktøj & Værktøjsmaskiner A/S agenturet på det amerikansk producerede Quality Carbide Tool (QCT) hårdmetalværktøj i Danmark og efter en succesfuld introduktion af produkterne på det danske marked blev eneagenturet allerede i 1999 udvidet til at omfatte hele det europæiske marked. Det voksende europæiske salg af QCT produkter resulterede det følgende år i en udskillelse af disse aktiviteter i et selvstændigt firma Quality Carbide Tool Europe A/S, som i dag fortsat ejes og drives af Jørn.

Efter tilkomsten af nye folk i år 2000 skiftede Jørn B. Herringe A/S spor i branchen og under ledelse af René Herringe blev porteføljen af eneagenturer  kraftigt forøget, samtidig med at firmaet udvidede sin berøringsflade i den danske metalindustri gennem et nyt net af samarbejdspartnere og forhandlere.

I 2005 købte René Herringe den første halvdel af aktierne i firmaet og indførte i den forbindelse det forkortede firmanavn JBH (Tools A/S), som firmaet fortsat benytter i daglig tale. Fra 2008 har René været eneejer af firmaet JBH A/S, men fra oktober 2015 har firmaet indhentet nye kræfter og indgået ejer-partnerskab med Frank Mortensen.

JBH i dag…

Virksomhedens idégrundlag:

JBH A/S er en engroshandelsvirksomhed som leverer værktøj, maskiner og maskintilbehør til kunder tilknyttet især metalindustrien i Danmark med særligt fokus på udbredelsen af flere førende eneagenturer.

Vi skal gennem vores viden, erfaring eller serviceniveau altid vil være i stand til at tilføre en merværdi til de varer eller den service vi leverer og derigennem mindske anskaffelsesprisens betydning for samhandelen med vores kunder. Gennem stærk specialisering i udvalgte nicheområder vil vi agere som foretrukne samarbejdspartnere og konsulenter for kunder som primært fokuserer på prisrigtige løsninger frem for lavest mulige anskaffelsespris – bedst simplificeret ved udsagnet: ”Vi bekymrer os ikke om anskaffelsesprisen på et bor – men fokuserer alene på produktionsprisen for hullerne det skal bore…” (hvad koster emnet i sidste ende).

Mål med virksomheden:

Det er et klart mål at vedblive med at have en økonomisk sund virksomhed hvor man som me